EN KYRKA FÖR ALLA – I CENTRUM AV HÖRBY

Om Pingströrelsen i Sverige

Pingst – fria församlingar i samverkan, Pingst FFS, Pingst, är den svenska Pingströrelsens riksorganisation. Ända från 1900-talets början samarbetade pingstförsamlingarna lokalt, regionalt, nationellt och globalt genom informella nätverk. Så småningom växte en rad gemensamma verksamheter och företag fram. För att strukturera och stärka det gemensamma arbetet bildades Pingst år 2001. Organisationen benämns på engelska The Pentecostal Alliance of Independent churches.

Pingst är en del av den internationella pingstväckelsen och anknyter till Pentecostal European Fellowship (PEF) och World Pentecostal Fellowship (WPF). Nationellt sker samverkan med andra kyrkor genom medlemskap, sedan år 2007, i Sveriges kristna råd och Evangeliska alliansen.