EN KYRKA FÖR ALLA – I CENTRUM AV HÖRBY

Vår historia

Sionförsamlingen Hörby från 1928 fram till idag:

Sion är en fristående evangelisk och karismatisk pingstförsamling inom det kyrkliga samfund i Sverige som kallas Pingströrelsen. Vi är en del av en världsvid rörelse med omkring 650 miljoner människor.

Pingstväckelsens rötter i Hörby började redan 1914 genom snickeri­ fabrikören och helandepredikanten P.Olsson från Malmö som sedan besökte Hörby minst 1 gång i månaden i 15 år. Hörby Nya Församling bildades annars hösten 1928. Namnet Sionförsamlingen antogs 1936. Josef Persson var föreståndare under församlingens första 8 år.

Sionkyrkan i hörnet av Västergatan/ Nygatan invigdes 1940 och har sedan dess genomgått större renoveringar 1966 och 1997. Kyrkans samlingslokal har plats för över 200 pers, och dessutom finns cafe och ytterligare lokaler för olika verksamheter.

Över 800 personer har genom åren tillhört församlingen. Oräkneliga är alla som berörts genom gudstjänster, barn- & ungdomsverksamhet och tältmöten, mm.

Genom historien ser vi att församlingslivet i Sion kännetecknats av bl.a. ett tydligt fokus på bibeln, stark tro på Guds kraft, ett rikt musikliv, glädje för evangelisation och ett starkt stöd till  mission.

Sionkyrkans verksamhet i Hörby är en fantastisk och skiftande 85-årig historia. Tiderna har varierat med perioder som har genomsyrats av den kraft och glädje som tillhör Guds rike. Men också svåra och utmanade tider har passerat och Sionkyrkan har gått igenom också dessa med övertygelsen om att den har ett mandat från Gud för sin  verksamhet.

Genom åren har mängder med människor har berörts av evangeliets kraft och räddats inför evigheten.

Några som varit föreståndare i Sion är bl.a Sven Linden (1949-58), Håkan Hjalmarsson (1972-76), Richard Svensson (1996-98), lngmar Aronson 2004-19, samt nuvarande David Westergård som tillträdde sin tjänst den 1 april 2019.

Flera har också verkat som evangelister i församlingen, bl.a. Åke Erixon, Ann-Cathrin Sandqvist, Curt Levin och Stefan Lindgren.

Några av församlingens egna som gått ut i stark tjänst för Guds rike är bl.a. pastor Arthur Hansson, pastor Malte Ekberg, sångarna Erik Ström och Jan Arvidsson, pastor Magnus Persson (United Öresundskyrkan), författaren och förkunnaren Teol doc Torbjörn Aronson.

Många kända förkunnare har genom åren besökt och predikat i Sion, bl.a. Lewi Petrus, Georg Gustafsson, CG Hjelm, Derek Prince, Rolf Karlsson, Emanuel Minos, Olle Sandstedt, Bill Löfbom, Stanley Sjöberg, Roger Larsson, Ove Lindeskär, Simon Ådahl, Mikael Alfven, Tommy Dahlman, Curt Johansson, David Buck Hudson, Dave Richards och många många fler.

Sionförsamlingen idag siktar framåt på att nå både nuvarande och nästa generation. Sion fortsätter att ge evangelium till människor och att vara en livaktig kristen gemenskap mitt i Skåne.

Sion är en Guds familj med ett Guds uppdrag i mellanskåne.