EN KYRKA FÖR ALLA – I CENTRUM AV HÖRBY

Vision

Sionförsamlingen i Hörby är ett andligt kraftcenter för mellanskåne och en andlig oas för alla sökande. Församlingen vill verka för att Guds rike utbreds och att budskapet om Jesus Kristus sprids till alla människor. Församlingen vill förvalta uppdraget genom att vara en familjär gemenskap som tillsammans växer i tro och i kärlek.

Sions vision lite mer förklarad:

”Sionförsamlingen i Hörby har Guds kallelse att vara  ett andligt kraftcenter för regionen och en andlig oas för alla sökande.  Sion ska förvalta fädernas arv, sprida Guds Ord och verka för att Guds plan för  Hörby uppfylls”

  • Med ”andligt kraftcenter’ menas att Sion är en plats för förbön, lovsång och förkunnelse av Guds Ord – en plats för den Helige Ande att verka – med potential att nå regionen. Församlingen vill vara ett andligt kraftcenter  för regionen, ett kristet center mitt i   Skåne.
  • Med ”andlig oas” menas att Sion är en plats dit människor ska kunna komma för att uppleva Guds närvaro och få andliga behov tillgodosedda.
  • Med ”fädernas arv”  menas att Sion ska stå fast vid det som  inspirerade pionjärerna och grundarna av Sion att ta de initiativ de tog för Guds rike.
  • Med ”sprida Guds Ord’ menas att Sion kontinuerligt ska evangelisera och genom möten och konferenser förmedla kunskap utifrån Guds Ord.
  • Med avslutande mening menas att Hörby kommun är den primära platsen för Sions verksamhet och att vi där ska göra allt för att Guds vilja ska ske där.

Du är alltid varmt välkommen att besöka Sionförsamlingen i Hörby!